Get Adobe Flash player

آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی رمضان کاشمر در نیم سال دوم ۱۳۷۹ تاسیس گردید ، اما تا پذیرش مددجو هنوز راه زیادی باقی مانده بود.

ساختمانی که جهت اسکان مددجویان در نظر گرفته می شد ، باید خارج از محدوده خدماتی قرار داشته باشد تا مزاحمتی برای اطرافیان ایجاد ننماید که همین مسئله باعث شد تا زمانی حدود یک سال وقت صرف گردد تا محل مورد نظر فراهم شده و بعد از مناسب سازی و تهیه امکانات و تجهیزات مورد نظر از فروردین ماه سال ۱۳۸۱ پذیرش مددجو آغاز گردید ،مددجویان پذیرش شده در سال اول تاسیس ۳۶ نفر بوده که یا بی سرپرست و رها شده بودند یا تحت پوشش بهزستی و کمیته امداد قرار داشتند ؛ درحال حاضر این تعداد به ۵۱ نفر رسیده که بصورت شبانه روزی نگهداری می شوند .

صرف نظر از تلاشهایی که جهت تاسیس آسایشگاه انجام شد،بخاطر نو بنیاد بودن آسایشگاه در شهرکوچکی چون کاشمر و عدم آشنایی مردم با فعالیت آن ، خارج از محدوده خدماتی قرارگرفتن ساختمان محل اسکان مددجویان ، عدم وجود وسیله نقلیه و….باعث شد تا فعالیت خدمتگزارانی که از بدو پذیرش مددجو با آسایشگاه همکاری داشتند دوچندان گردد.

مشکل اصلی در ابتدا استیجاری بودن ساختمان بود که باید ماهیانه هزینه زیادی به این امر اختصاص داده می شد.

غیراستاندارد بودن ساختمان جهت نگهداری معلولین ذهنی تربیت پذیر معضل دیگری بود که باعث می شد ارائه خدمات به  مددجویان را دچار نقصان نماید.ازجمله محدودیت درفراهم کردن کارگاههای آموزشی متناسب با شرائط مددجویان ، نداشتن فضای اختصاصی برای خدمات بهداشتی – پزشکی و….

اینگونه مشکلات باعث شدتا مسؤلین آسایشگاه برای تهیه زمین و ساخت مکان مناسب جهت اسکان مددجویان پیگیریهای لازم را بعمل آورند.از سال ۱۳۸۲ ، درخواست واگذاری زمین به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشمر داده شد ، که چون زمین پیشنهادی با کاربری آسایشگاه همخوانی نداشت ، مکاتباتی با استانداری انجام گرفت و درخواست تغییر کاربری داده شد که طی این مراحل زمانی حدود سه سال را به خود اختصاص دادکه بالاخره کار اواخر سال ۱۳۸۴ به نتیجه رسید و حدود۵۰۰۰ متر مربع زمین با پرداخت ۵۰%  حق پذیره آن ، به آسایشگاه واگذار گردید .بلافاصله بعد از فراهم نمودن زمین ، فعالیت برای ساخت آن آغاز گردید.

در مردادماه ۱۳۸۵ با حضور امام جمعه محترم کاشمر و تعدادی از خیرین و مسؤلین شهرستان کلنگ آن به زمین زده شد و بعداز دیوار چینی اطراف آن که هزینه آن توسط یکی ازخیرین پرداخت شده بود کاراحداث آن از اردیبهشت ۱۳۸۶ آغاز شد.که تاکنون ( مهرماه ۱۳۸۹ ) مراحل تکمیلی ادامه دارد. تا ان شاء ا… به حمایت نیکوکاران که حامیان واقعی ما بودند تا پایان سال جاری ساختمان را تکمیل نموده و ۵۱ مددجویی را که در حال حاضردر آسایشگاه نگهداری می شوند به آنجا منتقل نمائیم.